Šis 7 minučių trukmės vaizdo įrašas buvo sukurtas įgyvendinant vienerių metų trukmės projektą, kuriuo siekiama didinti informuotumą apie pacientų ir visuomenės dalyvavimo ir įsitraukimo (PPIE) svarbą vykdant mokslinius tyrimus ir plėtojant vaikų onkologinę priežiūrą.

Kas tai yra PPIE? – Projektu buvo siekiama didinti sveikatos priežiūros specialistų, tyrėjų ir pacientų supratimą apie PPIE svarbą ir naudą.

Rezultatai išryškino, kad pirmiausia būtina paaiškinti, „kas ir kaip“, kad vėliau būtų galima geriau įgyvendinti PPIE koncepciją mokslinių tyrimų ir plėtros procesuose:
1. Suteikti žinių apie PPIE koncepciją per švietimą ir mokymus,
2. Rasti „bendrą“ kalbą ir pagerinti bendravimą,
3. Sukurti priemones, kurios panaikintų atotrūkį ir vienodai tenkintų tiek HCP, tiek pacientų poreikius.

Šiame filme pacientų ekspertė Claire paprastais žodžiais ir apčiuopiamais vaizdais paaiškina sudėtingą sąvoką.