Deze video is gemaakt als onderdeel van een eenjarig project om het bewustzijn te vergroten over het belang van patiënt- en publieksbetrokkenheid en -betrokkenheid (PPIE) bij onderzoek en zorgontwikkeling in de pediatrische oncologie.

PPIE, wat is het? – Het project was ook gericht op het vergroten van het begrip van de relevantie en de voordelen van PPIE voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, onderzoekers en patiënten.

De resultaten benadrukten de noodzaak om eerst het “wat en hoe” uit te leggen, om vervolgens het concept van PPIE beter te implementeren in de onderzoeks- en ontwikkelingsprocessen:
1. Kennis over het PPIE-concept bijbrengen via bewustwording en training,
2. vind een “”gemeenschappelijke”” taal en verbeter de communicatie en
3. maatregelen ontwikkelen die de kloof dichten en in gelijke mate voldoen aan de behoeften van zowel zorgverleners als patiënten.

In dit filmpje legt patiëntenexpert Claire in simpele woorden en tastbare beelden een complex concept uit.