Kinderen en adolescenten met kanker moeten vanwege hun ziekte tot
meerdere jaren afwezig zijn van hun school. Gedurende deze periode wordt
schoolbezoek verzorgd via ziekenhuisonderwijs en thuisonderwijs.
Overleg door de ziekenhuisschool in samenwerking met de
ziekenhuisrevalidatieadviseur is van het grootste belang voor de
thuisscholen van de leerlingen. Naast de traditionele methoden van
overleg (schoolbezoeken/telefoongesprekken/schoolbezoeken) zijn
gemakkelijk toegankelijke en actuele materialen nodig. De auteurs hopen
dat deze gids leraren, ouders en andere geïnteresseerde partijen in de
thuisscholen van de leerlingen een handige bron van informatie en
ondersteuning biedt met betrekking tot specifieke kwesties met
betrekking tot de ziekte, behandeling en scholing van leerlingen met
kanker.

Online Guide- Childhood Cancer and Schooling