“Deze gids wil gebruik maken van actueel onderzoek om het best mogelijke algemene ondersteuningsmodel te vinden voor jonge kankerpatiënten en hun naasten en om ervoor te zorgen dat de structuren van de Finse samenleving een goed herstel van kanker ondersteunen.
Er is overvloedig bewijs dat psychosociale ondersteuning een zeer belangrijk verschil kan maken in het leven van jonge patiënten en hun naasten. Als er bijvoorbeeld systematisch en regelmatig ondersteuning wordt geboden, doen kinderen en gezinnen het aanzienlijk beter tijdens de behandeling en herstellen ze sneller. Ook een regelmatige beoordeling van de financiële situatie van het gezin, begeleid door een professional en in samenwerking met het gezin, kan schulden en inkomensverlies aanzienlijk voorkomen. Deze gids behandelt de normen voor psychosociale ondersteuning op een gedetailleerde en systematische manier. De auteurs zijn van mening dat de gids nuttig zal zijn voor professionals, onderzoekers en beleidsmakers, evenals voor alle anderen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp.

De gids behandelt de volgende onderwerpen:

1. Psychosociale beoordeling
2. Monitoring en evaluatie van neuropsychologische effecten
3. Psychosociale follow-up van overlevenden van kanker bij kinderen
4. Psychosociale diensten en therapeutische ondersteuning
5. Beoordeling van financiële lasten
6. Psychosociale zorg voor ouders
7. Preventieve counseling en psycho-educatie
8. Voorbereiding en ondersteuning voor interventies
9. Sociale interactie voor kinderen en jongeren mogelijk maken
10. Broers en zussen ondersteunen

Psychosocial support for children, young people with cancer and their families