Šio vadovo tikslas – remiantis dabartiniais moksliniais tyrimais, rasti geriausią įmanomą bendrą paramos jauniesiems onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems modelį ir užtikrinti, kad Suomijos visuomenės struktūros padėtų gerai pasveikti po vėžio.
Yra daug įrodymų, kad psichosocialinė parama gali labai reikšmingai pakeisti jaunų pacientų ir jų šeimų gyvenimą. Pavyzdžiui, jei parama teikiama sistemingai ir reguliariai, vaikams ir jų šeimoms žymiai geriau sekasi gydymo metu ir jie greičiau pasveiksta. Panašiai, reguliariai vertinant šeimos finansinę padėtį, vadovaujant specialistui ir bendradarbiaujant su šeima, galima gerokai užkirsti kelią skoloms ir pajamų praradimui. Šiame vadove išsamiai ir sistemingai aptariami psichosocialinės pagalbos standartai. Autoriai tiki, kad vadovas bus naudingas specialistams, mokslininkams ir politikos formuotojams, taip pat visiems kitiems šia tema besidomintiems asmenims.

Vadove aptariamos šios temos:

1. Psichosocialinis vertinimas
2. Neuropsichologinio poveikio stebėsena ir vertinimas
3. Vaikų, išgyvenusių vėžį, psichosocialinis stebėjimas
4. Psichosocialinės paslaugos ir terapinė parama
5. Finansinės naštos vertinimas
6. Psichosocialinė tėvų priežiūra
7. Prevencinis konsultavimas ir psichoedukacija
8. Pasirengimas intervencijoms ir parama joms
9. Vaikų ir jaunuolių socialinės sąveikos sąlygų sudarymas
10. Parama broliams ir seserims
11. Parama lankant mokyklą gydymo metu ir po jo
12. Vaistų vartojimo laikymosi vertinimas
13. Paliatyvioji priežiūra
14. Paramos teikimas po vaiko mirties
15. Bendravimo, dokumentacijos ir mokymo standartai

Psychosocial support for children, young people with cancer and their families