Cilj ovog vodiča je korištenje aktualnih istraživanja kako bi se pronašao najbolji mogući sveukupni model podrške za mlade pacijente oboljele od raka i njihove voljene te kako bi se osiguralo da strukture finskog društva podupiru dobar oporavak od raka. Postoje brojni dokazi da psihosocijalna podrška može značajno promijeniti živote mladih pacijenata i njihovih obitelji. Na primjer, ako se podrška pruža sustavno i redovito, djeca i obitelji znatno bolje prolaze tijekom liječenja i brže se oporavljaju. Slično tome, redovita procjena financijske situacije obitelji, vođena od strane stručnjaka iu suradnji s obitelji, može značajno spriječiti dug i gubitak prihoda. Ovaj vodič pokriva standarde psihosocijalne podrške na detaljan i sustavan način. Autori vjeruju da će vodič biti koristan stručnjacima, istraživačima i kreatorima politika, kao i svima ostalima koje ova tema zanima. Vodič obrađuje sljedeće teme: 1. Psihosocijalna procjena 2. Praćenje i evaluacija neuropsiholoških učinaka 3. Psihosocijalno praćenje djece koja su preživjela rak 4. Psihosocijalne usluge i terapijska podrška 5. Procjena financijskog opterećenja 6. Psihosocijalna skrb roditelja 7. Prevencija, savjetovanje i psihoedukacija 8. Priprema i podrška za intervencije 9. Omogućavanje socijalne interakcije djece i mladih 10. Podrška braći i sestrama 11. Podrška pohađanju škole tijekom i nakon liječenja 12. Procjena pridržavanja lijekova 13. Palijativna skrb 14. Pružanje podrške nakon smrt djeteta 15. Standardi komunikacije, dokumentacije i obuke

Psychosocial support for children, young people with cancer and their families