Kankergerelateerde vermoeidheid (CRF) heeft een negatieve invloed op het leven van overlevenden van kanker in de kindertijd, adolescenten en jongvolwassenen (CAYA). We wilden een evidence-based klinische praktijkrichtlijn (CPG) bieden met internationaal geharmoniseerde aanbevelingen voor CRF-surveillance voor overlevenden van CAYA-kanker. gediagnosticeerd < 30 jaar.Deze CPG is ontwikkeld door een multidisciplinair panel onder de paraplu van de International Late Effects of Childhood Cancer Guideline Harmonization Group. Na het evalueren van concordanties en discordanties van vier bestaande CPG's, hebben we systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd. We hebben artikelen gescreend op geschiktheid, kwaliteit beoordeeld, geëxtraheerd en de gegevens van opgenomen artikelen samengevat. We hebben aanbevelingen geformuleerd op basis van het bewijs en het klinisch oordeel. Van de 3647 geïdentificeerde artikelen werden 70 artikelen uit 14 landen opgenomen. De prevalentie van CRF bij overlevenden van CAYA-kanker varieerde van 10-85%. Het gebruik van zoveel verschillende beoordelingen voor vermoeidheid en heterogeniteit in studiepopulaties heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de grote verschillen in de prevalentie van vermoeidheid bij overlevenden van CAYA-kanker. We raden aan dat zorgverleners zich bewust zijn van het risico op CRF, regelmatige screening met gevalideerde maatregelen implementeren en effectieve interventies aanbevelen aan vermoeide overlevenden.Toekomstige studies moeten zich richten op hoogwaardig onderzoek om het risico op en de risicofactoren voor vermoeidheid bij overlevenden van CAYA-kanker te onderzoeken met behulp van wetenschappelijk gevalideerde vermoeidheidsmetingen (bij voorkeur PROMIS Pediatric Fatigue Measure of PedsQL MFS) bij overlevenden van CAYA-kanker en vooral bij oudere volwassen overlevenden van CAYA kankers. Bovendien is longitudinale beoordeling van vermoeidheid bij CAYA-kankerpatiënten en -overlevenden nodig om de verandering van vermoeidheidspatronen in de loop van de tijd te identificeren.