Met de huidige therapie is de vijf-jaars overleving voor kanker bij kinderen, adolescenten en jonge volwassenen >80% in Noord-Amerika, delen van Europa en Australië,1-4 wat leidt tot een groeiende populatie van overlevenden wereldwijd. Na voltooiing van de behandeling lopen overlevenden van kanker bij kinderen, adolescenten en jonge volwassenen (CAYA) het risico op verschillende lichamelijke en psychosociale late effecten. Meerdere internationale cohortonderzoeken hebben aangetoond dat deze overlevenden een grotere kans hebben op klinisch relevante beperkingen in de geestelijke gezondheid. Psychische gezondheidsproblemen worden consistent geassocieerd met een slechtere lichamelijke gezondheid en een verminderd gezond leefstijlgedrag bij overlevenden. Naast het feit dat het essentieel is voor de kwaliteit van leven, is het ondersteunen van de geestelijke gezondheid fundamenteel voor het bevorderen van de lichamelijke gezondheid van overlevenden van CAYA-kanker op de lange termijn.

Klinische praktijkrichtlijnen (CPG’s) ontwikkeld voor Noord-Amerika en Europa raden overlevenden aan om langdurig toezicht te houden op mentale gezondheidsproblemen na CAYA-kanker; deze CPG’s zijn echter onafhankelijk van elkaar ontwikkeld en verschillen dus in aanbevelingen met betrekking tot risico’s, benaderingen van toezicht en interventies om mentale gezondheidsproblemen onder overlevenden aan te pakken. Het doel van dit CPG-project onder auspiciën van de International Late Effects of Childhood Cancer Guideline Harmonization Group (IGHG) was het harmoniseren van de aanbevelingen voor het toezicht op de geestelijke gezondheid bij overlevenden van CAYA-kanker gediagnosticeerd voor de leeftijd van 25 jaar.

Concluderend kan gesteld worden dat deze aanbevelingen een detecteer en intervenieer aanpak” voor geestelijke gezondheidsproblemen promoten, in lijn met de traditionele surveillance voor lichamelijke late effecten in langdurige follow-up zorg. Verder benadrukken deze aanbevelingen het belang van het opnemen van geestelijke gezondheid als een belangrijk onderdeel van de op overlevenden gerichte gezondheidszorg om de negatieve gevolgen van CAYA-kanker te verminderen en de kwaliteit van leven van overlevenden te ondersteunen.”

Recommendations for the Surveillance of Mental Health Problems