Kinderoncoloog Margreet Veening en enkele collega’s publiceerden afgelopen jaar verschillende artikelen over nierschade en hypertensie.

Margreet Veening, sinds 2018 kinderoncoloog en onderzoeker late effecten bij Máxima, werkt met een KWF-subsidie aan onderzoek naar nierschade bij volwassen overlevers van kinderkanker (survivors) die een mogelijk nierbeschadigende behandeling hebben gekregen.

Margreet legt uit: “Als het gaat om bijwerkingen, ten tijde van de behandeling maar ook op latere leeftijd, de zogenaamde late effecten, is er nog veel werk te doen en grote winst te behalen. Margreet onderzocht in haar onderzoek verschillende renale (nier)late effecten en pleit voor preventief ingrijpen, want pas als de nieren bijna niet meer werken ontstaan er klachten. Margreet: ‘Met de resultaten van het door KWF gefinancierde onderzoek kunnen we huidige overlevers, maar ook kinderen met kanker in de toekomst, beter informeren over de risico’s van late nierschade.

In het Máxima worden alle kinderen die vijf jaar eerder de diagnose kanker kregen, gevolgd op de LATER zorgpoli. Door te weten wie een verhoogd risico op nierschade heeft, kunnen we de huidige richtlijnen voor follow-up verbeteren en zo bijdragen aan ons uiteindelijke doel: zoveel mogelijk kinderen genezen zonder ongewenste late effecten.