Sa suvremenom terapijom, petogodišnja ukupna stopa preživljenja za rak u djetinjstvu, adolescentnoj dobi i mladim odraslim osobama je >80% u Sjevernoj Americi, dijelovima Europe i Australije,1-4 što dovodi do rastuće populacije preživjelih diljem svijeta. Nakon završetka liječenja, osobe koje su preživjele rak u djetinjstvu, adolescentnoj dobi i mladoj odrasloj dobi (CAYA) izložene su riziku od raznih fizičkih i psihosocijalnih kasnih učinaka. Višestruke međunarodne kohortne studije otkrile su da je veća vjerojatnost da će ti preživjeli doživjeti klinički relevantna oštećenja mentalnog zdravlja. Problemi s mentalnim zdravljem dosljedno su povezani s lošijim fizičkim zdravljem i smanjenjem ponašanja zdravog stila života među preživjelima. Osim što je bitno za kvalitetu života, potpora mentalnom zdravlju ključna je za promicanje dugoročnog fizičkog zdravlja osoba koje su preživjele CAYA rak.

Smjernice kliničke prakse (CPG) razvijene za Sjevernu Ameriku i Europu preporučuju preživjelima dugoročni nadzor zbog problema mentalnog zdravlja nakon CAYA raka; međutim, ti CPG-ovi su razvijeni neovisno i stoga se razlikuju u preporukama u vezi s rizicima, pristupima nadzoru i intervencijama za rješavanje problema mentalnog zdravlja među preživjelima. Cilj ovog CPG projekta pod pokroviteljstvom International Late Effects of Childhood Cancer Guideline Harmonization Group (IGHG) bio je uskladiti preporuke za nadzor mentalnog zdravlja kod osoba koje su preživjele CAYA rak dijagnosticiran prije dobi od 25 godina.

Zaključno, ove preporuke promiču usvajanje “pristupa otkrivanja i intervencije” za probleme mentalnog zdravlja usklađenog s tradicionalnim nadzorom fizičkih kasnih učinaka u dugoročnom praćenju. Nadalje, ove preporuke naglašavaju važnost uključivanja mentalnog zdravlja kao ključne komponente zdravstvene skrbi usmjerene na preživjele kako bi se ublažio negativan učinak CAYA raka i podržala kvaliteta života preživjelih.

Recommendations for the Surveillance of Mental Health Problems