Taikant šiuolaikinį gydymą, bendras penkerių metų išgyvenamumo dėl vaikų, paauglių ir jaunų suaugusiųjų vėžio rodiklis Šiaurės Amerikoje, dalyje Europos ir Australijoje yra >80 %,1-4 todėl visame pasaulyje auga išgyvenusiųjų populiacija. Pasibaigus gydymui, išgyvenusiems dėl vaikų, paauglių ir jaunų suaugusiųjų (CAYA) vėžio gresia įvairūs vėlyvieji fiziniai ir psichosocialiniai padariniai. Daugelio tarptautinių kohortinių tyrimų metu nustatyta, kad šie išgyvenusieji dažniau patiria kliniškai reikšmingų psichikos sveikatos sutrikimų. Psichikos sveikatos problemos nuolat siejamos su prastesne fizine sveikata ir blogesne sveikos gyvensenos elgsena tarp išgyvenusiųjų vėžį. Psichikos sveikatos palaikymas yra ne tik labai svarbus gyvenimo kokybei, bet ir labai svarbus siekiant pagerinti ilgalaikę fizinę sveikatą išgyvenusiems CAYA vėžį.

Šiaurės Amerikoje ir Europoje parengtose klinikinės praktikos gairėse rekomenduojama išgyvenusiems CAYA vėžį asmenims taikyti ilgalaikę psichikos sveikatos problemų stebėseną; tačiau šios gairės buvo parengtos nepriklausomai, todėl skiriasi rekomendacijos dėl rizikos, stebėsenos metodų ir intervencinių priemonių, skirtų išgyvenusių asmenų psichikos sveikatos problemoms spręsti. Šio CPG projekto, kurį remia Tarptautinė vėlyvojo vaikystės vėžio poveikio gairių derinimo grupė (IGHG), tikslas buvo suderinti rekomendacijas dėl išgyvenusiųjų po CAYA vėžio, diagnozuoto iki 25 metų amžiaus, psichikos sveikatos priežiūros.

Apibendrinant galima teigti, kad šiomis rekomendacijomis skatinama taikyti aptikimo ir intervencijos metodą” psichikos sveikatos problemoms spręsti, suderintą su tradicine fizinių vėlyvųjų padarinių priežiūra ilgalaikės tolesnės priežiūros metu. Be to, šiose rekomendacijose pabrėžiama, kad svarbu įtraukti psichikos sveikatą kaip pagrindinį į išgyvenusiųjų sveikatos priežiūrą orientuotos sveikatos priežiūros komponentą, siekiant sušvelninti neigiamą CAYA vėžio poveikį ir palaikyti išgyvenusiųjų gyvenimo kokybę.”

Recommendations for the Surveillance of Mental Health Problems