Paaugliai ir jauni suaugusieji (AYA), kuriems diagnozuotas vėžys, turi savitų psichosocialinių ir medicininių poreikių, iš dalies dėl to, kad diagnozės nustatymo metu jie pereina svarbius gyvenimo etapus (Gupta ir kt., 2013, cituojama Mitchell ir kt., 2018). Vienas iš pagrindinių poreikių yra susijęs su lytiškumu, nes seksualinės tapatybės susiformavimas yra pagrindinė jauno suaugusiojo (YA) raidos užduotis (D’Agostino, Penney, Zebrack, 2011 cit. pagal, Mitchell at al., 2018). Kadangi vėžį išgyvenę jaunuoliai gali patirti iššūkių ar nepasitenkinimą, susijusį su seksualiniais santykiais ir intymumu, būtina didinti sveikatos priežiūros specialistų (angl. HCP) dėmesį AYA seksualinei sveikatai (Bolte & Zebrack, 2008 cit. iš Mitchell et al., 2018).

Kita vertus, dėl to, kad HCP negali gauti mokymų ir išteklių, susijusių su seksualine sveikata, jiems labai sunku optimaliai patenkinti AYA seksualinės sveikatos priežiūros poreikius, todėl kyla rizika, kad gali pablogėti pacientų gyvenimo kokybė vėžio gydymo ir išgyvenimo laikotarpiu.

Todėl grupė onkologijos specialistų, kurie išreiškė panašų susirūpinimą dėl AYA seksualinės sveikatos, poreikių ir priežiūros teikimo spragų jų sveikatos priežiūros įstaigose, įkūrė tarpdisciplininę darbo grupę, užmezgė ryšius su tarptautiniais kolegomis ir nusprendė surengti vienos dienos tarptautinį seksualinės sveikatos simpoziumą Pasauliniame AYA vėžio kongrese (Edinburgas, 2016 m. gruodžio mėn.). Simpoziumo tikslai buvo: 1) sukurti forumą, kuriame tarptautiniai AYA ekspertai turėtų galimybę pasidalyti žiniomis apie AYA seksualinę sveikatą, ir 2) parengti gaires sveikatos priežiūros specialistams, kaip tikrinti ir spręsti seksualinės sveikatos problemas.

Du išryškėję aspektai, dėl kurių buvo pasiektas bendras sutarimas, yra tai, kad AYA lytinės sveikatos priežiūra neturėtų būti ignoruojama ir kad HCP privalo onkologinėse programose užtikrinti, kad pokalbiai apie lytinę sveikatą būtų įtraukti į pagrindinį pacientų dialogą.

Sexual Health Issues for the Young Adult With Cancer