Autoriai siekė (1) aprašyti išgyvenusiųjų ir brolių bei seserų naudojimąsi psichikos sveikatos priežiūros paslaugomis, ryšį su distreso sunkumu ir apsilankymais pas kitus specialistus tarp išgyvenusiųjų distresą, nesinaudojančių psichikos sveikatos priežiūros paslaugomis; ir (2) nustatyti veiksnius, susijusius su išgyvenusiųjų distresą naudojimusi psichikos sveikatos priežiūros paslaugomis.

Mental Health-Care Utilization in Survivors of Childhood Cancer and Siblings