De auteurs wilden (1) het gebruik van geestelijke gezondheidszorg bij overlevenden en broers en zussen beschrijven, de associatie met de ernst van de nood, en bezoeken aan andere professionals bij verontruste overlevenden die geen gebruik maakten van geestelijke gezondheidszorg; en (2) factoren identificeren die geassocieerd worden met het gebruik van geestelijke gezondheidszorg bij verontruste overlevenden.

Mental Health-Care Utilization in Survivors of Childhood Cancer and Siblings