Oboseala legată de cancer (CRF) afectează negativ viața supraviețuitorilor cancer la copii, adolescenți și adulți tineri (CAYA). Ne-am propus să oferim un ghid de practică clinică (CPG) bazat pe dovezi, cu recomandări de supraveghere a CRF armonizate la nivel internațional pentru supraviețuitorii cancerului CAYA diagnosticați < 30 de ani.Acest CPG a fost dezvoltat de un grup multidisciplinar sub umbrela Grupului internațional de armonizare a ghidurilor privind efectele tardive ale cancerului pediatric. După evaluarea concordanțelor și discordanțele a patru CPG-uri existente, am efectuat căutări sistematice în literatura din domeniu. Am verificat articolele pentru eligibilitate, am evaluat calitatea, am extras și am rezumat datele din articolele incluse. Am formulat recomandări pe baza dovezilor și a raționamentului clinic. Din 3647 de articole identificate, au fost incluse 70 de articole din 14 țări. Prevalența CRF la supraviețuitorii cancerului CAYA a variat între 10-85%. Utilizarea atât de multor evaluări diferite pentru oboseală și eterogenitate în populațiile de studiu a contribuit probabil la diferențele mari în prevalența oboselii la supraviețuitorii cancerului CAYA. Recomandăm ca furnizorii de asistență medicală să fie conștienți de riscul de IRC, să implementeze un screening regulat cu metode de măsurare validate și să recomande intervenții eficiente supraviețuitorilor care suferă de oboseală generalizată.Studiile viitoare ar trebui să se concentreze pe cercetări de înaltă calitate pentru a investiga riscul și factorii de risc pentru oboseală la supraviețuitorii de cancer CAYA folosind metode de măsurare a fatigabilității validate științific (de preferință PROMIS Pediatric Fatigue Measure sau PedsQL MFS) la supraviețuitorii de cancer CAYA și în special la supraviețuitorii adulți mai în vârstă ai cancerelor tipice CAYA. În plus, evaluarea longitudinală a oboselii la pacienții și supraviețuitorii cu cancer CAYA este necesară pentru a identifica schimbarea tiparelor de oboseală în timp. Cancer-related fatigue (CRF) negatively affects the lives of childhood, adolescent, and young adult (CAYA) cancer survivors. We aimed to provide an evidence-based clinical practice guideline (CPG) with internationally harmonized CRF surveillance recommendations for CAYA cancer survivors diagnosed < 30 years.This CPG was developed by a multidisciplinary panel under the umbrella of the International Late Effects of Childhood Cancer Guideline Harmonization Group. After evaluating the concordances and discordances of four existing CPGs, we performed systematic literature searches. We screened articles for eligibility, assessed quality, and extracted, and summarized the data from included articles. We formulated recommendations based on the evidence and clinical judgment. Of 3647 articles identified, 70 articles from 14 countries were included. The prevalence of CRF in CAYA cancer survivors ranged from 10–85%. The use of so many different assessments for fatigue and heterogeneity in study populations likely contributed to the large differences in the prevalence of fatigue in CAYA cancer survivors. We recommend that healthcare providers are aware of the risk of CRF, implement regular screening with validated measures, and recommend effective interventions for fatigued survivors.Future studies should focus on high-quality research to investigate the risk of and risk factors for fatigue in CAYA cancer survivors using scientifically validated fatigue measures (preferably PROMIS Pediatric Fatigue Measure or PedsQL MFS) in CAYA cancer survivors and especially in older adult survivors of CAYA cancers. In addition, a longitudinal assessment of fatigue in CAYA cancer patients and survivors is needed to identify the change in fatigue patterns over time.