(Interviu cu Monica Nistér, profesor principal de patologie și fost manager de unitate la Barntumörbanken, precum și Johanna Sandgren, doctor în științe medicale și nou manager de unitate la Barntumörbanken.) (Publicat 2021-02-10 de Barncancerfonden.) Biobanca pentru cancerul pediatric ( suedeză: Barntumörbanken, BTB) a fost înființată acum 10 ani (2011). Scopul a fost de a colecta mostre de tumori pediatrice, în speranța de a îmbunătăți înțelegerea tumorilor, de a îmbunătăți diagnosticul și prognosticul și de a îmbunătăți calitatea vieții. Pentru început, s-au recoltat doar probe din tumori cerebrale și neuroblastom. În 2015, au fost colectate și probe din alte tumori solide. Astăzi, probele sunt colectate de la peste 90% din toate cazurile de tumori solide. În cazurile rămase, mostrele sunt prea mici atât pentru donare, cât și pentru diagnosticare. În 2021, biobanca a acumulat 900 de probe de țesut. Biobanca realizează, de asemenea, secvențierea întregului genom, unde întregul material genetic poate fi partajat ca fișiere de date odată ce un proiect de cercetare a fost aprobat. Aceste date le-ar putea permite oamenilor de știință să investigheze modul în care apar mutațiile genetice, de exemplu, căile semnalului din tumoră, precum și să îmbunătățească înțelegerea subgrupurilor de tumori. Un alt obiectiv este digitizarea bazei de date, realizarea unui catalog de mostre disponibile și permiterea cercetătorilor să solicite acces online. Ei știu că sunt căutate mostre vii de tumori și acum pot furniza și acest material. The childhood cancer biobank (Swedish: Barntumörbanken, BTB) was established 10 years ago (2011). The goal was to collect samples of child tumours, in hopes of improving understanding of tumours, to improve diagnostics and prognosis, and improve quality of life. To begin with, only samples from brain tumours and neuroblastoma were collected. In 2015, samples from other solid tumours were being collected as well. Today, samples are collected from over of 90 % of all cases of solid tumours. In the remaining cases, the samples are too small to both donate and diagnose. In 2021, the biobank had accumulated 900 tissue samples. The biobank also performs whole genome sequencing, where the entirety of the genetic material can be shared as data files once a research project has been approved. This data could allow scientists to investigate how genetic mutations arise in for instance signal pathways in the tumour, as well as improve understanding of subgroups of tumours. Another goal is to digitize the database, make a catalogue of available samples and enable researchers to apply for access online. They are aware live samples of tumours are sought after and can now supply this material as well.