(Intervju s Monicom Nistér, višom profesoricom patologije i bivšom voditeljicom odjela Barntumörbanken, kao i Johannom Sandgren, doktoricom medicinskih znanosti i novom voditeljicom odjela Barntumörbanken.) (Objavljeno 2021-02-10 od Barncancerfonden.) Biobanka za rak u djetinjstvu (švedski: Barntumörbanken, BTB) osnovana je prije 10 godina (2011.). Cilj je bio prikupiti uzorke dječjih tumora, u nadi da će se poboljšati razumijevanje tumora, poboljšati dijagnostika, prognoza i kvaliteta života. Za početak, prikupljeni su samo uzorci tumora na mozgu i neuroblastoma. U 2015. godini prikupljali su se i uzorci drugih čvrstih tumora. Danas se uzorci prikupljaju iz više od 90 % svih slučajeva čvrstih tumora. U preostalim slučajevima uzorci su premali da bi se donirali i dijagnosticirali. U 2021. biobanka je prikupila 900 uzoraka tkiva. Biobank također obavlja sekvenciranje cijelog genoma, gdje se cjelokupni genetski materijal može podijeliti kao podatkovne datoteke nakon što je istraživački projekt odobren. Ti bi podaci mogli omogućiti znanstvenicima da istraže kako nastaju genetske mutacije na primjer signalnih putova u tumoru, kao i poboljšati razumijevanje podskupina tumora. Drugi cilj je digitalizirati bazu podataka, napraviti katalog dostupnih uzoraka i omogućiti istraživačima da se prijave za pristup na mreži. Svjesni su da se traže živi uzorci tumora i sada mogu isporučiti i ovaj materijal. The childhood cancer biobank (Swedish: Barntumörbanken, BTB) was established 10 years ago (2011). The goal was to collect samples of child tumours, in hopes of improving understanding of tumours, to improve diagnostics and prognosis, and improve quality of life. To begin with, only samples from brain tumours and neuroblastoma were collected. In 2015, samples from other solid tumours were being collected as well. Today, samples are collected from over of 90 % of all cases of solid tumours. In the remaining cases, the samples are too small to both donate and diagnose. In 2021, the biobank had accumulated 900 tissue samples. The biobank also performs whole genome sequencing, where the entirety of the genetic material can be shared as data files once a research project has been approved. This data could allow scientists to investigate how genetic mutations arise in for instance signal pathways in the tumour, as well as improve understanding of subgroups of tumours. Another goal is to digitize the database, make a catalogue of available samples and enable researchers to apply for access online. They are aware live samples of tumours are sought after and can now supply this material as well.