Deze gids is ontworpen om praktisch te zijn. Hier vind je een reeks factsheets met duidelijke, beknopte informatie over de ziekte, behandeling en andere gerelateerde onderwerpen. De auteurs hebben ook verschillende lesactiviteiten opgenomen om studenten te helpen zichzelf uit te drukken en hun emoties onder woorden te brengen, zodat ze samen met hun leraren concrete manieren kunnen vinden om de getroffen student tijdens zijn of haar behandeling te ondersteunen en aan te moedigen.
Er is geen star patroon. Elke student is anders, elke vorm van kanker is anders, elke klas is anders. Het is onmogelijk om met enige zekerheid te voorspellen hoe de behandelingen en ziekenhuisopnames van een zieke student zullen verlopen. Het is een kwestie van stapsgewijs aanpassen van de verstrekte informatie in de klas, maar ook van de middelen die worden gebruikt om de afwezige leerling te ondersteunen, volgens de evolutie van zijn of haar situatie. We adviseren om voorzichtig te zijn, geen overhaaste aankondigingen te doen of te snel conclusies te trekken. Verzamel in plaats daarvan informatie en pas deze aan voordat je deze aan alle betrokkenen communiceert. Voor het zieke kind en de mensen om hem heen is het belangrijker dan ooit dat de leraar aanwezig is.
De gids is verdeeld in de volgende hoofdstukken:
1. De zieke student
2. Klasgenoten
3. Het onderwijsteam
4. De ouders
5. Tien tips om te onthouden
6. Educatieve activiteiten
7. Conclusie
8. Medische informatie (bijvoorbeeld over kanker en kankerbehandeling

Information Brochure- School for Children With Cancer