Wanneer kinderen, adolescenten of jonge volwassenen aan kanker lijden, kunnen ze in veel gevallen slechts in beperkte mate of soms helemaal niet naar school of onderwijs. Daarom zijn er speciale programma’s nodig om deze jonge getroffenen gerichte onderwijsondersteuning te bieden tijdens en na een ziekte.

In een systematisch onderzoek werden dergelijke ondersteuningsprogramma’s onder de loep genomen: 20 programma’s werden bestudeerd, waarvan 12 schoolherintredingsprogramma’s (SRP’s).
programma’s (SRP’s) waren. Hiervan voldeden slechts drie programma’s aan alle belangrijke evaluatiecriteria en het is nog niet duidelijk of deze programma’s duidelijke ondersteuning bieden – niettemin zijn ze veelbelovend en is verder ontwikkelingswerk in deze richting nodig om de best mogelijke programma’s te kunnen aanbieden.

De volgende punten, die de auteurs aanbevelen, zijn bijzonder belangrijk:
Zorg ervoor dat educatieve ondersteuningsdiensten beschikbaar zijn voor alle kankerpatiënten
Geef details over programma-inhoud, timing en materialen om de implementatie te verbeteren
Baseer programma’s op de juiste theorie en gemodelleerde resultaten en gebruik strenge evaluatiemethoden
Pas programma’s aan de lokale context aan om de implementatie te ondersteunen.