“Veel jonge patiënten met kanker hebben last van verschillende psychosociale problemen. Dit zijn onder andere stress, depressie, angst en aanpassingsstoornissen. Het is daarom duidelijk dat het belangrijk is om patiënten met deze problemen te helpen om hun welzijn en kwaliteit van leven zoveel mogelijk te verbeteren. Er zijn niet alleen individuele gevolgen denkbaar voor de individuele patiënten als ze geen passende psychosociale zorg krijgen, maar er kunnen ook economische gevolgen ontstaan, zoals een langer ziekenhuisverblijf dan medisch gezien noodzakelijk is, wat vermijdbare kosten met zich meebrengt. Het identificeren van psychosociale behoeften en het tegemoetkomen aan deze behoeften is daarom een zeer belangrijk onderdeel van de algehele oncologische behandeling, die geacht wordt te worden gegeven in de vorm van psychologische begeleiding, psychologische of psychiatrische behandeling.

Deze studie onderzoekt of er genderverschillen zijn op dit gebied bij jonge patiënten met kanker. De resultaten laten zien dat vrouwelijke patiënten hogere stressscores hebben dan mannelijke patiënten, waarbij zowel vrouwelijke als mannelijke patiënten aangeven het meest last te hebben van emotionele moeilijkheden. Het werd ook duidelijk dat mannelijke patiënten minder vaak een gedragsmatige oncologische verwijzing voor verdere therapie kregen dan vrouwelijke patiënten.

Vrouwelijke patiënten hadden 2,5 keer meer kans om doorverwezen te worden voor verdere therapie dan mannelijke patiënten. Deze bevindingen ondersteunen en vullen eerder onderzoek aan: ongelijkheid tussen vrouwelijke en mannelijke patiënten in de geestelijke gezondheidszorg en dienstverlening bestaat en mag niet worden genegeerd. Maar hoe kan gelijkheid in toegang tot psychosociale zorg worden bereikt? Cruciaal zijn goede interventies die ten eerste het belang van geestelijke gezondheidszorg benadrukken, ten tweede ervoor zorgen dat geestelijke gezondheid niet langer als een stigma wordt gezien en ten derde vooroordelen – zowel bewust als onbewust – aanpakken.”