Kada djeca, adolescenti ili mlade odrasle osobe boluju od raka, u mnogim slučajevima mogu pohađati školu ili obrazovanje samo u ograničenoj mjeri ili, ponekad, uopće. Stoga su potrebni posebni programi za pružanje ciljane obrazovne podrške tim mladim oboljelim osobama tijekom i nakon bolesti.

U sustavnoj studiji, takvi programi podrške pomno su ispitani: proučavano je 20 programa, od kojih je 12 bilo programa ponovnog ulaska u školu (SRP-ovi). Od toga su samo tri programa zadovoljila sve važne kriterije ocjenjivanja i još nije jasno donose li ti programi evidentnu potporu – ipak su obećavajući i potreban je daljnji razvoj u tom smjeru kako bismo mogli ponuditi najbolje moguće programima.

Ove sljedeće točke, koje autori preporučuju, posebno su važne:
Osigurati da su usluge podrške u obrazovanju dostupne svim oboljelima od raka
Navedite pojedinosti o sadržaju programa, vremenu i materijalima za poboljšanje provedbe
Temeljite programe na odgovarajućoj teoriji i modeliranim ishodima i koristite rigorozne metode evaluacije
Prilagodite programe lokalnom kontekstu kako biste podržali provedbu