Când copiii, adolescenții sau adulții tineri suferă de cancer, în multe cazuri aceștia pot să-și frecventeze școala sau să-și continue educația doar într-o măsură limitată sau, uneori, chiar deloc. Prin urmare, sunt necesare programe speciale pentru a oferi sprijin educațional specific acestor tineri afectați în timpul bolii sau după aceasta.

Într-un studiu sistematic, astfel de programe de sprijin au fost examinate îndeaproape: au fost studiate 20 de programe, dintre care 12 au fost programe legate de reintrarea la școală (SRP-uri). Dintre acestea, doar trei programe au îndeplinit toate criteriile importante de evaluare și nu este încă clar dacă aceste programe oferă un sprijin evident – cu toate acestea, sunt promițătoare și este nevoie de eforturi suplimentare de dezvoltare în această direcție pentru a putea oferi cel mai bun program posibil.

Următoarele puncte, pe care le recomandă autorii, sunt deosebit de importante:
Asigurați-vă că serviciile de sprijin educațional sunt disponibile pentru toți pacienții cu cancer
Furnizați detalii despre conținutul programului, calendarul și materialele pentru a îmbunătăți implementarea
Bazați programe pe teoria adecvată și pe rezultate modelate și utilizați metode riguroase de evaluare
Adaptați programele la contextele locale pentru a sprijini implementarea