(Pokalbis su profesoriumi Hansu Hägglundu, kuris iki šiol dirbo Upsalos universitetinės ligoninės vaikų onkologijos skyriaus vyriausiuoju gydytoju ir operacijų vadovu.) Pagal Barncancerfonden. Švedijoje vėžį išgyvenusiems suaugusiesiems teikiama priežiūra yra nevienoda ir priklauso nuo geografinės padėties. Švedija suskirstyta į 21 apygardą, iš kurių suformuoti šeši regionai, kuriuose kelios iš šių apygardų bendradarbiauja. Daugelyje vietovių priežiūros paslaugų teikimas priklauso nuo atskirų varomų dvasių, todėl sistema tampa pažeidžiama. Be to, reikia, kad skirtingos apskričių skaitmeninės medicininių įrašų sistemos galėtų tarpusavyje komunikuoti. Ilgainiui tikimasi, kad Švedijos sistemos galės bendrauti ir su kitomis nacionalinėmis sistemomis. Prof. Hägglundas nėra tikras, ar valstybė turėtų labiau įsitraukti, tačiau mano, kad reikia priimti bendrus sprendimus ir juos vienodai įgyvendinti. Naudotis įvairiais nacionaliniais vėžį išgyvenusių pacientų registrais, tokiais kaip Salubo registras, yra labai svarbu, nes tai leidžia sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams matyti, koks gydymas vėliau gali sukelti tam tikrų komplikacijų, ir galbūt užkirsti joms kelią būsimiems pacientams. Nors naujoji nacionalinė priežiūros programa pradėta įgyvendinti palyginti neseniai, tai taip pat biudžeto ir prioritetų klausimas The care provided for adult cancer survivors in Sweden is unequal and dependent on geographical location. Sweden is divided into 21 counties, which have formed six regions where several of these counties cooperate. Many locations are dependent on individual driven spirits to provide care, which make the system vulnerable. Further, there’s a need for the counties’ different digital systems for medical records to be able to communicate. Eventually, there’s a hope that the Swedish systems would be able to communicate with other national systems as well. Prof. Hägglund is uncertain if the state should be involved more but feel that it’s a given to take joint decisions, and to implement them equally. Making use of the different national records for cancer survivors, like Salub’s register, is paramount as it allows the healthcare providers to see which treatments might cause a certain complication later, and potentially prevent it in future patients. Although the new national care program was launched relatively recently, it’s also a matter of budgeting and priorities