(Un interviu cu profesorul Hans Hägglund, care până de curând a acționat ca medic șef și manager de operațiuni la unitatea de oncologie pediatrică a Spitalului Universitar Uppsala.) De Barncancerfonden. Asistența medicală pentru supraviețuitorii de cancer adulți în Suedia este oferită în mod inegal și depinde de locația geografică. Suedia este împărțită în 21 de comitate, care au format șase regiuni în care mai multe dintre aceste comitate cooperează. Multe dintre locații depind de politici individuale pentru asigurarea asistenței, ceea ce face sistemul vulnerabil. În plus, este nevoie ca sistemele digitale diferite pentru dosare medicale din comitate să poată comunica. În cele din urmă, există speranța că sistemele suedeze vor putea comunica și cu alte sisteme naționale. Prof. Hägglund nu este sigur dacă statul ar trebui să fie implicat mai mult, dar consideră că este de la sine înțeles că trebuie să ia decizii comune și să le implementeze în mod egal. Utilizarea diferitelor dosare naționale pentru supraviețuitorii de cancer, cum ar fi registrul lui Salub, este esențială, deoarece le permite furnizorilor de asistență medicală să vadă ce tratamente ar putea provoca o anumită complicație mai târziu și, potențial, să o prevină la pacienții viitori. Deși noul program național de asistență medicală a fost lansat relativ recent, este și o chestiune legată de buget și priorități The care provided for adult cancer survivors in Sweden is unequal and dependent on geographical location. Sweden is divided into 21 counties, which have formed six regions where several of these counties cooperate. Many locations are dependent on individual driven spirits to provide care, which make the system vulnerable. Further, there’s a need for the counties’ different digital systems for medical records to be able to communicate. Eventually, there’s a hope that the Swedish systems would be able to communicate with other national systems as well. Prof. Hägglund is uncertain if the state should be involved more but feel that it’s a given to take joint decisions, and to implement them equally. Making use of the different national records for cancer survivors, like Salub’s register, is paramount as it allows the healthcare providers to see which treatments might cause a certain complication later, and potentially prevent it in future patients. Although the new national care program was launched relatively recently, it’s also a matter of budgeting and priorities