Išgyvenusiems vaikystės, paauglystės ir jaunų suaugusiųjų (kuriems vėžys diagnozuotas iki 25 metų amžiaus) vėžį gresia psichikos sveikatos sutrikimų rizika. Šių klinikinės praktikos gairių tikslas – suderinti tarptautines rekomendacijas dėl vaikų, paauglių ir jaunų suaugusiųjų vėžį išgyvenusių asmenų psichikos sveikatos priežiūros. Šias gaires parengė tarpdisciplininė ekspertų grupė, remiama Tarptautinės gairių derinimo grupės. Įvertinome esamų išgyvenusiųjų klinikinės praktikos gairių suderinamumą ir atlikome sisteminę apžvalgą, vadovaudamiesi įrodymais pagrįstais metodais. Iš 7249 nustatytų tyrimų 76 straipsniai iš 12 šalių atitiko įtraukimo kriterijus. Mūsų sisteminėje apžvalgoje nustatyti vyraujantys psichikos sveikatos problemų rizikos veiksniai tarp išgyvenusiųjų vaikų, paauglių ir jaunų suaugusiųjų vėžį buvo šie: vėlyvas fizinis poveikis arba prasta sveikatos būklė, nedarbas, žemesnis išsilavinimas ir moteriška lytis arba giminė. Rekomendacijos buvo suformuluotos remiantis nustatytais įrodymais kartu su klinikiniais sumetimais. Šiose tarptautinėse klinikinės praktikos gairėse primygtinai rekomenduojama stebėti psichikos sveikatą visiems išgyvenusiems vaikų, paauglių ir jaunų suaugusiųjų vėžį kiekvieno stebėjimo vizito metu, o nustačius problemų, nedelsiant nukreipti pas psichikos sveikatos specialistus. Apskritai rekomendacijos atspindi būtinybę vykdyti psichikos sveikatos priežiūrą kaip visapusiškos į išgyvenusiųjų sveikatos priežiūrą orientuotos sveikatos priežiūros dalį.