Overlevenden van kanker bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen (gediagnosticeerd op een leeftijd <25 jaar) lopen het risico op psychische problemen. Het doel van deze klinische praktijkrichtlijn is het harmoniseren van internationale aanbevelingen voor toezicht op de geestelijke gezondheid bij overlevenden van kanker bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen. Deze richtlijn is ontwikkeld door een multidisciplinair panel van experts onder sponsoring van de International Guideline Harmonization Group. We evalueerden de overeenstemming tussen bestaande klinische praktijkrichtlijnen voor overlevenden en voerden een systematische review uit volgens evidence-based methoden. Van de 7249 geïdentificeerde onderzoeken voldeden 76 artikelen uit 12 landen aan de inclusiecriteria. De heersende risicofactoren voor psychische problemen bij overlevenden van kanker bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen die door onze systematische review werden geïdentificeerd, waren onder meer fysieke late effecten of een slechte gezondheidsstatus, werkloosheid, lagere opleidingsstatus en vrouwelijk geslacht of geslacht. Aanbevelingen werden geformuleerd op basis van geïdentificeerd bewijs in combinatie met klinische overwegingen. Deze internationale klinische praktijkrichtlijn beveelt ten zeerste aan om bij elk vervolgbezoek toezicht te houden op de geestelijke gezondheid van alle overlevenden van kanker bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen en onmiddellijk door te verwijzen naar specialisten in de geestelijke gezondheidszorg wanneer er problemen worden vastgesteld. Over het algemeen weerspiegelen de aanbevelingen de noodzaak van toezicht op de geestelijke gezondheid als onderdeel van uitgebreide, op overlevenden gerichte gezondheidszorg. Survivors of childhood, adolescence, and young adult (diagnosed when <25 years of age) cancer are at risk of mental health problems. The aim of this clinical practice guideline is to harmonise international recommendations for mental health surveillance in survivors of childhood, adolescent, and young adult cancer.This guideline was developed by a multidisciplinary panel of experts under the sponsorship of the International Guideline Harmonization Group. We evaluated concordance among existing survivorship clinical practice guidelines and conducted a systematic review following evidence-based methods. Of 7249 studies identified, 76 articles from 12 countries met the inclusion criteria.The prevailing risk factors for mental health problems among survivors of childhood, adolescent, and young adult cancer identified by our systematic review included physical late effects or poor health status, unemployment, lower educational status, and female sex or gender.Recommendations were formulated on the basis of identified evidence in combination with clinical considerations. This international clinical practice guideline strongly recommends mental health surveillance for all survivors of childhood, adolescent, and young adult cancers at every follow-up visit and prompt referral to mental health specialists when problems are identified.Overall, the recommendations reflect the necessity of mental health surveillance as part of comprehensive survivor-focused health care.