Supraviețuitorii cancerului la copii, adolescenți și adulți tineri (diagnosticați la vârsta <25 de ani) sunt expuși riscului de probleme de sănătate mintală. Scopul acestui ghid de practică clinică este de a armoniza recomandările internaționale pentru supravegherea sănătății mintale la supraviețuitorii cancerului la copii, adolescenți și adulți tineri. Acest ghid a fost elaborat de un grup multidisciplinar de experți sub sponsorizarea Grupului internațional de armonizare a ghidurilor. Am evaluat concordanța dintre ghidurile de practică clinică de supraviețuire existente și am efectuat o analiză sistematică urmând metode bazate pe dovezi. Din 7249 de studii identificate, 76 de articole din 12 țări au îndeplinit criteriile de includere. Factorii de risc predominanți pentru problemele de sănătate mintală în rândul supraviețuitorilor cancerului în copii, adolescenți și adulți tineri identificați de analiza noastră sistematică au inclus efectele fizice tardive sau starea precară a sănătății, șomajul, statutul educațional mai scăzut și sexul sau genul feminin. Recomandările au fost formulate pe baza dovezilor identificate în combinație cu considerente clinice. Acest ghid internațional de practică clinică recomandă cu tărie supravegherea sănătății mintale pentru toți supraviețuitorii cancerului la copii, adolescenți și adulți tineri la fiecare vizită de monitorizare și trimiterea promptă la specialiști în sănătate mintală atunci când sunt identificate probleme. În general, recomandările reflectă necesitatea supravegherii sănătății mintale ca parte a asistenței medicale complete axată pe supraviețuitor. Pentru oricine dorește să își verifice aptitudinea de a conduce atunci când suferă de o tumoare cerebrală sau de altă boală oncologică care implică sistemul nervos central. Se discută aspecte legale (temeiul legal în Germania), persoanele de contact, criteriile de evaluare a aptitudinii de a conduce, examenul în sine și alte opțiuni.