Un grup de profesioniști în domeniul sănătății psihosociale din sfera oncologiei pediatrice a lucrat la elaborarea Standardelor pentru asistență psihosocială în oncologia pediatrică.

În acest proces, ei au propus un total de 15 standarde, inclusiv un standard pentru Asistența Psihosocială Ulterioară, deoarece provocările legate de sănătatea mintală, precum și cele sociale și socio-economice sunt destul de comune în rândul supraviețuitorilor cancerului la copii și adolescenți.

În același timp, încă lipsește asistența medicală ulterioară și, prin urmare, și asistența psihosocială ulterioară.

În standardul lor, autorii descriu provocările sociale, profesionale, academice și de sănătate mintală, precum și comportamentele riscante pentru sănătate și propun examinări psihosociale regulate și recomandări anticipative privind asistența medicală și supraviețuirea pe termen lung.