Een groep psychosociale gezondheidswerkers uit de kinderoncologie werkte aan de ontwikkeling van normen voor psychosociale zorg in de kinderoncologie.

Tijdens het proces stelden ze in totaal 15 standaarden voor, waaronder één standaard voor psychosociale nazorg, aangezien geestelijke gezondheidsproblemen en sociale en sociaaleconomische uitdagingen vrij vaak voorkomen bij survivors van kinder- en adolescente kanker.

Tegelijkertijd ontbreekt het nog aan nazorg, en daarmee aan psychosociale nazorg.

In hun standaard beschrijven de auteurs sociale, beroepsmatige, academische en geestelijke gezondheidsuitdagingen, evenals risicovol gezondheidsgedrag, en stellen ze regelmatige psychosociale screenings en anticiperende begeleiding voor op de lange termijn nazorg en overleving.