Grupa psihosocijalnih zdravstvenih radnika iz oblasti pedijatrijske onkologije radila je na izradi Standarda psihosocijalne zaštite u pedijatrijskoj onkologiji.

U tom procesu, predložili su ukupno 15 standarda, uključujući jedan standard za psihosocijalnu naknadnu njegu, budući da su mentalni, socijalni i socio-ekonomski izazovi prilično česti među preživjelima od raka u djetinjstvu i adolescentima.

U isto vrijeme, još uvijek nedostaje naknadna njega, a time i psihosocijalna nega.

U svom standardu, autori opisuju socijalne, stručne, akademske i mentalne izazove, kao i rizična zdravstvena ponašanja, te predlažu redovne psihosocijalne preglede i anticipativne smjernice o dugoročnoj njezi i preživljavanju.