Vėlyvasis vėžį išgyvenusių vaikų nuovargis yra varginantis vėžio sukeltas nuovargis (angl. cancer-related fatigue, CRF). Apie nuovargio paplitimą ir rizikos veiksnius šioje populiacijoje žinoma nedaug. Čia aprašoma Nyderlandų vaikų vėžį išgyvenusių asmenų vėlyvojo poveikio nuovargio tyrimo (DCCSS LATER nuovargio tyrimas) metodika. DCCSS LATER nuovargio tyrimo tikslas – ištirti KRF paplitimą ir su juo susijusius veiksnius, pasiūlant modelį, kuriame išskiriami predisponuojantys, sukeliantys, palaikantys ir švelninantys veiksniai. Sukeliamieji veiksniai yra susiję su vėžio diagnoze ir gydymu vaikystėje ir manoma, kad jie sukelia nuovargio simptomus. Palaikomieji veiksniai – tai kasdienio gyvenimo ir psichosocialiniai veiksniai, dėl kurių nuovargis gali išlikti, kai jis jau pasireiškia. Moderuojantys veiksniai gali turėti įtakos nuovargio simptomų pasireiškimui. Predisponuojantys veiksniai jau egzistavo prieš diagnozę, pavyzdžiui, genetiniai veiksniai, ir manoma, kad jie didina polinkį atsirasti nuovargiui. Pateikiama DCCSS LATER nuovargio tyrimo dalyvių įtraukimo, duomenų rinkimo ir planuojamos analizės metodika.

Surinkti 1955 DSS ir 455 brolių ir seserų duomenys. Planuojama atlikti duomenų analizę, o pirmuosius rezultatus ketiname pradėti teikti 2022 m.

DCCSS LATER nuovargio tyrimas suteiks informacijos apie KRS epidemiologiją ir ištirs įvairių susijusių veiksnių vaidmenį KKS. Įžvalgos apie susijusius nuovargio veiksnius išgyvenusiems asmenims, patiriantiems stiprų ir nuolatinį nuovargį, gali padėti nustatyti asmenis, kuriems gresia KRS išsivystymas, ir gali padėti kurti intervencines priemones.

A Model to Investigate Chronic Fatigue in Long-Term Survivors of Childhood Cancer