Aplinkybės Išgyvenus vėžį vaikystėje gali atsirasti teigiamų psichologinių pokyčių, vadinamų potrauminiu augimu (PTG).

Žinojimas apie teigiamų pokyčių galimybę gali palengvinti išgyvenusiųjų reintegraciją į kasdienį gyvenimą.

Mūsų tikslas buvo: 1) aprašyti Šveicarijoje išgyvenusių vaikystės vėžį asmenų PTG, įskaitant dažniausiai ir rečiausiai pasitaikančius PTG reiškinius subskalės ir elementų lygmenimis, ir 2) nustatyti su PTG susijusius veiksnius.

Posttraumatic Growth After Childhood Cancer Support Care Cancer