2021 m. vasario 3 d. Europos Komisija pristatė Europos vėžio įveikimo planą su išdėstytais veiksmais, kuriais siekiama remti, koordinuoti ar papildyti valstybių narių pastangas visais vėžio ligos etapais: nuo prevencijos, ankstyvosios diagnostikos, diagnozės nustatymo ir gydymo iki geresnės vėžiu sergančių ir išgyvenusių pacientų gyvenimo kokybės. Tarpsektorinės temos apima mokslinius tyrimus ir inovacijas, skaitmeninę ir individualizuotą mediciną, taip pat veiksmus, kuriais siekiama mažinti vėžio netolygumus visoje ES. Šis planas yra pagrindinė Europos Sąjungos (ES) visuomenės sveikatos iniciatyva ir 2020 m. lapkričio mėn. pradėto Europos sveikatos sąjungos proceso kertinis akmuo.

Planą sudaro 10 pavyzdinių iniciatyvų ir 32 pagalbinės veiklos, kurios bus įgyvendinamos per ateinančius metus. Įgyvendinimas bus stebimas pagal veiksmų planą ir pažangos rodiklius, o Komisija įsteigs ES vėžio plano įgyvendinimo grupę. Planui įgyvendinti bus skirtas 4 mlrd. eurų biudžetas, todėl bus naudojamos visos turimos finansavimo priemonės, įskaitant naująją programą „EU4Health”, „Horizon Europe” ir „Digital Europe” programa.

Projektas EU-CAYAS-NET padės įgyvendinti Europos kovos su vėžiu plano įsipareigojimą atkreipti dėmesį į vaikų vėžį ir pagerinti vėžį išgyvenusių asmenų gyvenimo kokybę, taip pat užtikrinti sinergiją tarp daugelio pavyzdinių iniciatyvų ir kitų Europos kovos su vėžiu plano veiksmų, pvz., pavyzdinių iniciatyvų „Knowledge Centre on Cancer” ir „EU Network of National Comprehensive Cancer Centres”. EU- CAYAS-NET taip pat padės siekti daugelio programos „EU4Health” tikslų, įskaitant sveikatos stiprinimą ir ligų sukeltos naštos mažinimą, sveikatos priežiūros skirtumų mažinimą ir sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimą, pacientų ir (arba) išgyvenusiųjų teisių gerinimą ir kt.