Europska komisija je 3. februara 2021. predstavila Europski plan za borbu protiv raka, koji postavlja aktivnosti za podršku, koordinaciju ili dopunu napora država članica u svakoj fazi bolesti: od prevencije, ranog otkrivanja, dijagnoze i liječenja, do poboljšane kvalitete život za pacijente i preživjele od raka. Međusektorske teme uključuju istraživanje i inovacije, digitalnu i personaliziranu medicinu i djelovanje za smanjenje nejednakosti u vezi s rakom u cijeloj EU. Plan je ključna javnozdravstvena inicijativa Europske unije (EU) i kamen temeljac procesa Europske zdravstvene unije koji je pokrenut u novembru 2020.

Plan se sastoji od 10 vodećih inicijativa i 32 akcije podrške, koje će biti implementirane u narednim godinama. Implementacija će se pratiti putem mape puta i indikatora napretka, a Komisija će uspostaviti grupu za implementaciju plana EU za rak. Sa budžetom od 4 milijarde eura, plan će koristiti sve dostupne instrumente finansiranja, uključujući novi program EU4Health, Horizon Europe i program Digital Europe.

EU-CAYAS-NET projekat će pomoći da se ispuni obaveza Europskog plana za borbu protiv raka da se rak u djetinjstvu stavi u središte pažnje i poboljša kvalitet života za preživjele, uz sinergiju niza vodećih inicijativa i drugih aktivnosti u Evropskom planu za borbu protiv raka, kao što su kao vodeće inicijative “Centar znanja o raku” i “EU mreža nacionalnih sveobuhvatnih centara za rak”. EU-CAYAS-NET će se također pozabaviti mnogim ciljevima programa EU4Health, uključujući promociju zdravlja i smanjenje tereta bolesti, smanjenje zdravstvenih nejednakosti i poboljšanje pristupa skrbi, poboljšanje prava pacijenata/preživjelih i još mnogo toga.