Međunarodna studija FORUM-a koju je vodila prof. Christina Peters bila je toliko uspješna da je časopis Frontiers in Pediatrics podnio posebnu vrstu zahtjeva: Stručnjaci u ovom području pozvani su da iznesu cijelu temu istraživanja o akutnoj limfoblastičnoj leukemiji kod djece. Rezultat: 24 znanstvena članka 105 autora koji se bave bolje podnošljivim tretmanima s alogenskom transplantacijom matičnih stanica i modernim mogućnostima za lijek bez transplantacije matičnih stanica. The international FORUM study led by Prof. Christina Peters was so successful that the journal Frontiers in Pediatrics made a special kind of request: The experts in this field were invited to bring out an entire Research Topic on acute lymphoblastic leukaemia in children.The result: 24 scientific articles by 105 authors addressing better-tolerable treatments with allogeneic stem cell transplantation and modern options for a cure without stem cell transplantation.