Studiul internațional FORUM condus de Prof. Christina Peters a avut atât de mult succes încât revista Frontiers in Pediatrics a făcut o cerere specială: experții din acest domeniu au fost invitați să scoată la iveală un întreg subiect de cercetare despre leucemia limfoblastică acută la copii. Rezultatul: 24 de articole științifice ale 105 autori care abordează tratamente mai tolerabile cu transplant de celule stem alogene și opțiuni moderne pentru o vindecare fără transplant de celule stem. The international FORUM study led by Prof. Christina Peters was so successful that the journal Frontiers in Pediatrics made a special kind of request: The experts in this field were invited to bring out an entire Research Topic on acute lymphoblastic leukaemia in children.The result: 24 scientific articles by 105 authors addressing better-tolerable treatments with allogeneic stem cell transplantation and modern options for a cure without stem cell transplantation.