Het internationale FORUM-onderzoek onder leiding van prof. Christina Peters was zo succesvol dat het tijdschrift Frontiers in Pediatrics een speciaal soort verzoek deed: de experts op dit gebied werden uitgenodigd om een volledig onderzoeksonderwerp over acute lymfatische leukemie bij kinderen naar voren te brengen. Het resultaat: 24 wetenschappelijke artikelen van 105 auteurs over beter verdraagbare behandelingen met allogene stamceltransplantatie en moderne mogelijkheden voor genezing zonder stamceltransplantatie.