Het internationale FORUM-onderzoek onder leiding van prof. Christina Peters was zo succesvol dat het tijdschrift Frontiers in Pediatrics een speciaal soort verzoek deed: de experts op dit gebied werden uitgenodigd om een volledig onderzoeksonderwerp over acute lymfatische leukemie bij kinderen naar voren te brengen. Het resultaat: 24 wetenschappelijke artikelen van 105 auteurs over beter verdraagbare behandelingen met allogene stamceltransplantatie en moderne mogelijkheden voor genezing zonder stamceltransplantatie. The international FORUM study led by Prof. Christina Peters was so successful that the journal Frontiers in Pediatrics made a special kind of request: The experts in this field were invited to bring out an entire Research Topic on acute lymphoblastic leukaemia in children.The result: 24 scientific articles by 105 authors addressing better-tolerable treatments with allogeneic stem cell transplantation and modern options for a cure without stem cell transplantation.