Hoe de nieuwste kankertherapieën ook beschikbaar kunnen worden gesteld voor kinderen met zeldzame vormen van kanker is nu uiteengezet in een verklaring in het gerenommeerde European Journal of Cancer. Het gaat hierbij om het gebruik van volwassen geneesmiddelen uit de groep van MAP-kinaseremmers bij kinderen met kanker op een gestandaardiseerde manier wereldwijd. De auteurs van deze review zijn belanghebbenden uit alle relevante vakgebieden. Een belangrijk doel van deze initiatief is om de meest effectieve en verdraagzame MAP-kinaseremmer in klinische onderzoeken te testen, waardoor snelle marktgoedkeuring en beschikbaarheid voor kinderen mogelijk wordt gemaakt. How adult drugs from the group of MAP kinase inhibitors can also be used in children with cancer in a standardized manner worldwide has now been outlined in a statement in the renowned European Journal of Cancer.The authors of this review are stakeholders from all relevant fields. A major goal of the initiative is to test the most effective and tolerable MAP kinase inhibitor in clinical trials, thus enabling rapid market approval and availability for children.