Modul în care medicamentele pentru adulți din grupul inhibitorilor kinazei MAP pot fi utilizate și la copiii cu cancer într-o manieră standardizată la nivel mondial a fost acum subliniat într-o declarație din renumitul European Journal of Cancer. Autorii acestei analize sunt părți interesate din toate domeniile relevante. Un obiectiv major al inițiativei este acela de a testa cel mai eficient și mai tolerabil inhibitor al kinazei MAP în studiile clinice, permițând astfel aprobarea rapidă pe piață și disponibilitatea pentru copii. How adult drugs from the group of MAP kinase inhibitors can also be used in children with cancer in a standardized manner worldwide has now been outlined in a statement in the renowned European Journal of Cancer.The authors of this review are stakeholders from all relevant fields. A major goal of the initiative is to test the most effective and tolerable MAP kinase inhibitor in clinical trials, thus enabling rapid market approval and availability for children.