Unaprjeđenja u dijagnosticiranju i liječenju dječjeg karcinoma značajno su povećala stope preživljavanja, dovodeći do rasta populacije preživjelih. Međutim, ovi preživjeli često se suočavaju sa somatskim i mentalnim posljedicama karcinoma i liječenja, što utječe na njihovu kvalitetu života (QoL). Prethodne studije o QoL-u preživjelih od dječjeg karcinoma, uglavnom iz Sjeverne Amerike, dale su proturječne rezultate.

Kako bi se riješilo to pitanje, nedavna studija koja je obuhvatila razdoblje od 2008. do 2022. godine u Europi procijenila je QoL kod preživjelih koji su prošli pet godina od dijagnoze. Ova sveobuhvatna analiza 36 članaka uključujući 14,342 preživjelih otkrila je da većina preživjelih izvještava o nižoj QoL u usporedbi s njihovim vršnjacima. Čimbenici poput spolne pripadnosti, podvrgavanja transplantaciji hematopoetskih matičnih stanica i dijagnoze tumora mozga povezani su s smanjenom QoL.

S obzirom na rastuću populaciju preživjelih od dječjeg karcinoma, ključno je pružiti ciljane intervencije i optimalnu skrb nakon liječenja kako bi se poboljšala njihova QoL.

Quality of Life of Adolescent and Adult Survivors of Childhood Cancer in Europe