Vooruitgang bij het diagnosticeren en behandelen van kanker bij kinderen heeft de overlevingskansen aanzienlijk verhoogd, wat heeft geleid tot een groeiende populatie van overlevenden. Deze overlevenden worden echter vaak geconfronteerd met somatische en mentale late effecten van kanker en behandeling, die hun kwaliteit van leven (QoL) beïnvloeden. Eerdere studies over De kwaliteit van leven bij overlevenden van kinderkanker, voornamelijk uit Noord-Amerika, leverde tegenstrijdige resultaten op.

Om dit aan te pakken werd in een recent onderzoek in Europa, dat zich uitstrekte van 2008 tot 2022, de kwaliteit van leven geëvalueerd bij overlevenden die vijf jaar na de diagnose waren gepasseerd. Uit deze uitgebreide analyse van 36 artikelen waarbij 14.342 overlevenden betrokken waren, bleek dat de meeste overlevenden een lagere kwaliteit van leven rapporteerden vergeleken met hun leeftijdsgenoten. Factoren zoals vrouw zijn, het ondergaan van een hematopoëtische stamceltransplantatie en het hebben van een hersentumordiagnose werden in verband gebracht met een verminderde kwaliteit van leven.

Met een toenemende populatie overlevenden van kinderkanker is het van cruciaal belang om gerichte interventies en optimale vervolgzorg te bieden om hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Quality of Life of Adolescent and Adult Survivors of Childhood Cancer in Europe