Pažanga diagnozuojant ir gydant vaikų vėžį gerokai padidino išgyvenamumo rodiklius, todėl daugėja išgyvenusiųjų. Tačiau šie išgyvenusieji dažnai susiduria su vėlyvuoju vėžio ir gydymo somatiniu ir psichiniu poveikiu, darančiu įtaką jų gyvenimo kokybei (GK). Ankstesni vaikų, išgyvenusių vėžį, gyvenimo kokybės tyrimai, daugiausia atlikti Šiaurės Amerikoje, davė prieštaringų rezultatų.

Siekiant išspręsti šią problemą, neseniai atliktame 2008-2022 m. Europoje atliktame tyrime buvo vertinama išgyvenusiųjų vėžį, praėjus daugiau nei penkeriems metams po diagnozės nustatymo, gyvenimo kokybė. Ši išsami 36 straipsnių, kuriuose dalyvavo 14 342 išgyvenusieji, analizė atskleidė, kad dauguma išgyvenusiųjų nurodė prastesnę QoL, palyginti su bendraamžiais. Su prastesne gyvenimo kokybe buvo susiję tokie veiksniai kaip moterys, hematopoetinių kamieninių ląstelių transplantacija ir smegenų naviko diagnozė.

Didėjant vaikų, išgyvenusių vėžį, populiacijai, labai svarbu teikti tikslines intervencijas ir optimalią tolesnę priežiūrą, kad pagerėtų jų QoL.

Quality of Life of Adolescent and Adult Survivors of Childhood Cancer in Europe