Tranzicija opisuje proces prelaska s pedijatrijske zdravstvene skrbi na zdravstvenu skrb odraslih. Unatoč mnogim nedavnim dokazima o tranziciji, još uvijek postoje dodatne praznine i potrebno je postići stalna poboljšanja.

Ako djeca ili adolescenti s rijetkim bolestima zahtijevaju daljnju medicinsku skrb, liječenje ili praćenje kasnije u (mladoj) odrasloj dobi, potreban je prijelaz na medicinu za odrasle – cilj je izbjeći čestu situaciju “izgubljenosti u tranziciji”, kao što je objašnjeno u ovom njemačkom članku.U tu svrhu pozivaju se na tri publikacije, objavljene između 2011. i 2022., a bave se međunarodnim konceptima i preporukama za prijelaz s pedijatrijske medicine na medicinu odraslih. U skladu s tim, članak nudi novi prijelazni put skrbi za mlade pacijente od 12 godina i više. Put se sastoji od četiri koraka, čime se tranzicija definira kao cjelovit proces. U ovaj proces uključeno je više ljudi: sami pacijenti, njihovi roditelji, kontakt osobe rehabilitacije i, što je vrlo važno, interdisciplinarni tim iz disciplina medicine, psihologije, sestrinstva i socijalnog rada.

Preporuke i sugestije temeljene na članku potrebno je prilagoditi specifičnim potrebama pacijenta i danim mogućnostima.