Transitie beschrijft het proces van de overgang van pediatrische gezondheidszorg naar gezondheidszorg voor volwassenen. Ondanks veel recent bewijs over transitie, zijn er nog steeds hiaten en moet er voortdurend verbetering worden bereikt.

Als kinderen of adolescenten met zeldzame ziekten op latere (jong)volwassen leeftijd verdere medische zorg, behandeling of follow-up nodig hebben, is transitie naar de geneeskunde voor volwassenen vereist – het doel is om een vaak voorkomende situatie van lost in transition” te voorkomen, zoals besproken in dit Duitse artikel.