Vėžiu sergančių pacientų gali būti paprašyta arba jie gali būti suinteresuoti dalyvauti klinikiniame tyrime. Klinikinis tyrimas – tai sveikatos priežiūros specialistų ir mokslininkų atliekami tyrimai, kuriais siekiama įvertinti, ar nauja diagnozė arba gydymo metodas yra saugūs pacientams ir gali pagerinti jų būklę. Šiuo metu prieinami gydymo būdai kadaise buvo klinikinių tyrimų dalis. EORTC brošiūra apie klinikinius tyrimus suteikia pacientams galimybę sužinoti pagrindines sąvokas, susijusias su klinikiniais tyrimais, ir gali papildyti sveikatos priežiūros specialistų teikiamą informaciją. Cancer patients may be asked or may be interested in participating in a clinical trial.A clinical trial represents a form of research carried out by healthcare professionals and scientists with the purpose of evaluating if a new diagnosis or treatment method is safe for patients and can improve their condition.Treatments that are currently available were once part of clinical trials. The EORTC brochure on clinical trials offers patients the opportunity to learn basic concepts that relate to clinical trials and can complement the information provided by healthcare professionals.