Pagrindinės aplinkybės: Sveikas elgesys, t. y. reguliari fizinė veikla, sveika mityba, alkoholio ribojimas, tabako ir narkotikų vartojimas, mažina vėlyvų neigiamų sveikatos sutrikimų riziką vaikams, išgyvenusiems vėžį. Tačiau išgyvenusieji vėžį vaikystėje gali susidurti su kliūtimis, trukdančiomis priimti ir palaikyti sveiką elgesį. Šio tyrimo tikslas – įvertinti šias kliūtis ir veiksnius, trukdančius sveikos gyvensenos įsisavinimui ir palaikymui vaikystėje išgyvenusiems vėžį.
Metodai: Buvo surengta tikslinė grupė (n =12) ir pusiau struktūruoti interviu telefonu (n =20) su Europos ir Nyderlandų vaikystės vėžį išgyvenusiais asmenimis. Teorinių sričių sistema (TDF) buvo naudojama kaip temų vadovas ir analizės pagrindas. Indukcinė teminė analizė taikyta siekiant nustatyti kategorijas, susijusias su sveikatos elgsenos įsisavinimo ir palaikymo kliūtimis ir veiksniais.

Rezultatai: Duomenys atskleidė dešimt TDF sričių, iš kurių dažniausiai buvo nurodomos „žinios”, „įsitikinimai apie pasekmes”, „aplinkos kontekstas ir ištekliai” ir „socialinė įtaka”. Vaikystėje vėžį išgyvenę asmenys išreiškė poreikį gauti žinių apie sveikos elgsenos svarbą, kurias galbūt suteiktų sveikatos priežiūros specialistai. Jie nurodė, kad sveikos elgsenos fizinė ir ilgalaikė nauda, prieinama specialistų pagalba ir palaikanti bei sveikatą tausojanti darbo ir socialinė aplinka yra veiksniai, kurie palengvina sveiką elgseną.
Kliūtys dažniausiai buvo susijusios su laiko stoka ir nesveika aplinka. Galiausiai, (socialinė) žiniasklaida buvo laikoma ir kliūtimi, ir sveikos elgsenos skatinimo priemone.

Išvados

Šiame tyrime nustatyta, kad švietimas ir turima specialistų parama sveikos gyvensenos srityje bei sveikos gyvensenos aktualumas vaikų vėžį išgyvenusiems asmenims yra pagrindinės galimybės skatinti vaikų, išgyvenusių vėžį, sveikos gyvensenos įsisavinimą. Todėl šiai populiacijai skirtos sveikatos elgsenos palaikymo ir intervencijų įtraukimas turėtų būti vienas iš svarbiausių prioritetų.

Perceived barriers and facilitators to health behaviors in European childhood cancer survivors