Context: Comportamentele sănătoase, adică angajarea în activități fizice regulate, menținerea unei diete sănătoase, limitarea consumului de alcool și evitarea consumului de tutun și droguri, scad riscul de dezvoltare a unor afecțiuni tardive la supraviețuitorii de cancer pediatric. Cu toate acestea, supraviețuitorii cancerului pediatric pot întâmpina bariere în adoptarea și menținerea unor comportamente sănătoase. Acest studiu și-a propus să evalueze aceste bariere și facilitatori în calea adoptării și menținerii comportamentului legat de sănătate la supraviețuitorii de cancer pediatric.
Metode: Au fost organizate un grup de lucru (n = 12) și interviuri telefonice semi-structurate (n = 20) cu supraviețuitori ai cancerului pediatric din Europa și, respectiv, din Olanda. Cadrul Domeniilor Teoretice (TDF) a fost utilizat pentru a informa ghidul și analiza subiectului. Analiza tematică inductivă a fost aplicată pentru identificarea categoriilor legate de barierele și facilitatorii adoptării și menținerii comportamentului legat de sănătate.

Rezultate: Au fost identificate zece domenii TDF în date dintre care „Cunoașterea”, „Convingerile despre consecințe”, „Contextul și resursele de mediu” și „Influențe sociale” au fost cel mai frecvent raportate. Supraviețuitorii de cancer pediatric și-au exprimat nevoia de cunoștințe cu privire la importanța comportamentelor sănătoase, eventual furnizate de profesioniștii din domeniul sănătății. Ei au indicat că beneficiile fizice și pe termen lung ale comportamentelor sănătoase, sprijinul profesional disponibil și sprijinul și mediul social și de lucru preocupat de sănătate sunt facilitatori.
Barierele au fost legate în principal de lipsa timpului disponibil și de un mediu nesănătos. În cele din urmă, rețelele (sociale) au fost percepute atât ca o barieră, cât și ca un facilitator al comportamentelor sănătoase.

Concluzie

Acest studiu a identificat educația și sprijinul profesional disponibil în comportamentele legate de sănătate și relevanța comportamentelor sănătoase pentru supraviețuitorii de cancer pediatric ca oportunități cheie pentru stimularea adoptării comportamentului legat de sănătate la supraviețuitorii de cancer pediatric. Prin urmare, includerea sprijinului pentru comportamentul legat de sănătate și a intervențiilor pentru acest segment al populației ar trebui să fie o prioritate ridicată.

Perceived barriers and facilitators to health behaviors in European childhood cancer survivors