Achtergrond: Gezond gedrag, dat wil zeggen het deelnemen aan regelmatige fysieke activiteiten, het handhaven van een gezond dieet, het beperken van de alcoholconsumptie en het vermijden van tabaks- en drugsgebruik, verminderen het risico op het ontwikkelen van nadelige gezondheidsproblemen bij overlevenden van kinderkanker. Echter, overlevenden van kinderkanker kunnen barrières ervaren bij het aannemen en behouden van gezond gedrag. Deze studie had tot doel deze barrières en facilitators voor het aannemen en behouden van gezond gedrag bij overlevenden van kinderkanker te beoordelen.
Methoden: Er werden een focusgroep ( n = 12) en semi-gestructureerde telefonische interviews ( n = 20) gehouden met respectievelijk Europese en Nederlandse overlevenden van kinderkanker. Het Theoretical Domains Framework (TDF) werd gebruikt als basis voor de onderwerpgids en analyse. Inductieve thematische analyse werd toegepast om categorieën te identificeren die verband houden met barrières en facilitators van de adoptie en het onderhoud van gezondheidsgedrag.

Resultaten: Er werden tien TDF-domeinen geïdentificeerd in de gegevens waarvan ‘Kennis’, ‘Overtuigingen over gevolgen’, ‘Milieucontext en hulpbronnen’ en ‘Sociale invloeden’ het vaakst werden gerapporteerd. Overlevenden van kinderkanker gaven aan behoefte te hebben aan kennis over het belang van gezond gedrag, mogelijk aangeleverd door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Ze wezen op de fysieke en langetermijnvoordelen van gezond gedrag, de beschikbare professionele ondersteuning en een ondersteunende en gezondheidsbewuste werk- en sociale omgeving als facilitators.
Barrières hielden vooral verband met een gebrek aan beschikbare tijd en een ongezonde omgeving. Ten slotte werden (sociale) media gezien als zowel een barrière als een facilitator van gezond gedrag.

Conclusie

Deze studie heeft onderwijs en beschikbare professionele ondersteuning op het gebied van gezondheidsgedrag en de relevantie van gezond gedrag voor overlevenden van kinderkanker geïdentificeerd als belangrijke kansen voor het stimuleren van de adoptie van gezondheidsgedrag bij overlevenden van kinderkanker. Het opnemen van ondersteuning op het gebied van gezondheidsgedrag en interventies voor deze populatie moet daarom een hoge prioriteit hebben.

Perceived barriers and facilitators to health behaviors in European childhood cancer survivors