Kanker is overweldigend. Hoewel de behandelingen de afgelopen decennia radicaal zijn verbeterd, zijn er nog steeds veel dingen die je moet regelen als je de diagnose kanker krijgt.

Een van de problemen waar maar liefst 55% van de kankerpatiënten tijdens de behandeling mee te maken krijgt, is pijn. Zelfs na de behandeling kan bij bijna 40% van de kankerpatiënten matige tot ernstige pijn aanhouden. Fentanyl is een legale opioïde die een zeer effectieve behandeling is voor kankergerelateerde pijn.

Het is echter ook zeer verslavend. Langdurig gebruik van fentanyl kan leiden tot opioïdenafhankelijkheid. Iemand die afhankelijk wordt van fentanyl, moet mogelijk hogere doses van het medicijn gebruiken of illegale drugs zoeken zodra hij/zij geen toegang meer heeft tot fentanyl. Vroeger werd aangenomen dat kankerpatiënten bijna nooit een stoornis in het gebruik van opioïden ontwikkelden door het gebruik van opioïden zoals fentanyl voor kankerpijn. Maar artsen ontdekken nu dat dit misschien niet waar is.

Niettemin kan de relatie tussen fentanyl en kanker ingewikkeld zijn. Gedragspatronen die normaal gesproken geassocieerd worden met het zoeken naar drugs kunnen iets anders betekenen als het een kankerpatiënt betreft. Als het gaat om pijn en hoe ermee om te gaan, is er nog steeds een gebrek aan kennis. Dit artikel en de bronnen die het bevat bieden grondige informatie over opioïden, behandeling met opioïden, het beheersen van pijn via alternatieve methoden en andere onderwerpen die verband houden met kankerpijn en pijnbehandeling.

Navigating Cancer and Fentanyl Dependence