De European Society for Pediatric Oncology benadrukt samen met de coördinatoren van het PARTNER-project en ERN PaedCan het belang van samenwerking om de zorg voor kinderen in Europa met zeldzame kanker te verbeteren.De Europese pediatrische oncologiegemeenschap, waaronder alle leden van SIOP Europe, hebben steeds meer de noodzaak ingezien om projecten te ontwikkelen die specifiek gericht zijn op zeldzame pediatrische tumoren om al deze obstakels te overwinnen. The European Society for Paediatric Oncology together with Coordinators for the PARTNER Project and ERN PaedCan highlight the importance of collaboration in order to improve the care of children in Europe with rare cancer.The European paediatric oncology community, including all SIOP Europe members, have increasingly recognised the necessity to develop projects dedicated specifically to rare paediatric tumours to overcome all these obstacles.